OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Pielgrzymce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, w granicach działki Nr 305 o pow. 0,15 ha w obrębie Twardocice, gmina Pielgrzymka, ujawnionej w K.W. nr 14992 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka - uchwała Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26.03.1999 r. U - tereny koncentracji usług
Cena wywoławcza działki gruntu wynosi 6.090,- zł
Wadium w wysokości 609,-,00 zł płatne do dnia 15 czerwca 2007 r. na konto Urzędu Gminy w Pielgrzymce Nr 68865800090019738020000050 PBS Złotoryja.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 r. od godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce pok. Nr 7, telefon 8775026 w. 106.

Pielgrzymka 31.05.2007 r.