Wójt Gminy Pielgrzymka

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach

Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka