Wójt Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wiejskiego domu kultury na działce nr 331/8 oraz części działki nr 331/22 obręb Pielgrzymka.