Wójt Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację zabudowy usługowej na działkach nr 135/1 i 135/2 obręb Jastrzębnik w tym świetlicy wiejskiej, placu zabaw i ziemnego boiska sportowego.