OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA
z dnia 10 listopada 2016 r.

 

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2017 r.