Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam

że, w dniu 7 grudnia 2016r. na wniosek: Gminy Pielgrzymka ..