ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) mając na uwadze  przepisy art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073)

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zawiadamia, że  zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Pielgrzymka.”

Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne:

- 630/2; 658; 458/2; 458/3; 454/2; 454/1; 592: 593/3; 593/4; 593/l - obręb 0008 Wojcieszyn,

- l055; 1097; l058; 922; 837/1; 854/8; 836/1; 238/l; 1049; 1100/2; 1100/3; 99/3; 1101; 1062; 1033/3; 1029; 1099; 1098; 1059/2; 99/4; 1026; 1096; 1059/6; 1057; 125; 331/13; 331/22; 331/8; 330; 925/3; 335/6; 924; 1014; 1015/1; 1016; 339/11; 340/8; 342/7; 342/6; 342/5; 340/9; 1173/3; 1173/8; 1173/4; 985/2; 998; 920; 616; 919/1; 919/2; 861; 928/1; 929/5; 625/1; 627/4; 909; 881; 835/4; 1048/2; 329; 1056; 925/2; 938/2; 241/3; 241/4; 76; 83/4; 617; 691/1; 736/2; 739; 1060; 1024; 918; 978; 887; 294; 1019; 931; 331/16; 331/21; 333; 606; 999/6; 999/4; 999/3; 999/2; 238/2; 239; 10; 240/1; 241/2; 241/1; 245/2; 245/7; 245/3; 245/8; 243/1; 61/3; 61/1; 62; 65; 64; 66; 77, 258/6; 255/1; 256/2; 256/1; 67; 73; 257/1; 258/3; 79; 68; 81; 82; 83/3; 100; 99/11; 92; 96/3; 74/2; 608; 84; 74/1; 91; 96/5; 96/6; 86/1; 86/3; 69; 691/4; 691/2; 691/3; 277; 282; 285; 284/1; 283/1; 283/2; 293; 105; 296; 301; 297/1; 297/2; 299; 106; 107; 108/2; 108/1; 113; 109; 110/1; 110/2; 99/5; 99/8; 300; 317/5; 317/8; 114; 123; 317/3; 317/4; 317/6; 331/20; 115; 116; 117; 119; 120; 118; 121; 331/15; 331/14; 124; 131; 133/2; 1181; 126; 127; 334; 332/1; 605; 607; 609; 614/2; 610; 335/3; 335/4; 335/1; 604/1; 604/2; 611; 602/1; 601; 600; 183; 182; 129/1; 181/1; 178/3; 613; 614/1; 338/3; 337/1; 338/1; 338/4; 336/3; 1015/2; 337/2; 339/8; 340/4; 340/10; 380; 382/1; 382/2; 381; 377/4; 377/3; 623/2; 623/1; 618; 619; 624; 615; 598; 594/3; 597/7; 625/4; 625/3; 626; 627/6; 627/7; 690; 693; 388/3; 405/1; 405/2; 734; 735; 732; 745/3; 745/1; 736/1; 737; 410; 745/2; 740; 738; 821/3; 821/4; 1187; 835/3; 835/1; 837/2; 836/2; 847/16; 847/18; 847/17; 621 - obręb 0004 Pielgrzymka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, w imieniu którego wystąpił  Krzysztof Zalewski Prezes Firmy „Projekt” Sp. z o.o. 58 -300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1.

 Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka  w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.:76 877 50 13 wew. 14,  e -mail: p.kanikowski@pielgrzymka.biz   oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia.