Numer sprawy:


Data założenia:
2017-11-30

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Link do treści uchwały:
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2017/5467/