Numer sprawy:


Data założenia:
2016-04-29

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Link do treści uchwały:
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/2438/