Numer sprawy:


Data założenia:
2018-11-05

Temat:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanegoi udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna Etap III

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: