Numer sprawy:
if-ab.7820.1.2019.ks

Data założenia:
2019-05-30

Temat:
Obwieszczenie

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: