Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce
ogłasza II nabór na stanowisko głównego księgowego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 109A

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę