Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodziemierza Puchalskiego w Proboszczowie
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie


Nazwa i adres jednostki
: Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego, Proboszczów 107, 59-524 Pielgrzymka
Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę