Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30  marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.


Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
    ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
    dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html