Ogłoszenie nr OR.2110.1.2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1

Stanowisko ds. obsługi informatycznej (pełny etat)