Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOKu na terenie Gminy Pielgrzymka

CPV:
90513100-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
Zgodnie z zapytaniem o cenę

Termin realizacji:
styczeń - maj 2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maria Cukrowska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1
adres email: m.cukrowska@pielgrzymka.biz


Oferty można składać do:
2021-12-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-12-22 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.   Wygrany