Rada Gminy Pielgrzymka nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).