Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach (targowisko - wszelkie miejsca, gdzie dokonywana jest sprzedaż).
        Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).