Podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe znajdujące sie w otrzymanej decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku

 

Gmina Pielgrzymka
59-524 Pielgrzymka 109A/1

NIP 694-15-66-145

PBS Złotoryja
05 8658 0009 0019 7380 2000 0020


 Terminy płatności podatków  rolnego, leśnego i od nieruchomości wynikające z ustawy

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

Terminy płatności podatku od środków transportowych

15 lutego

15 września