Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Pielgrzymka 109A/1
59-524 Pielgrzymka

Rada Nadzorcza Spółki:

1/ Artur Stępień
2/ Oszczęda Ireneusz
3/ Krystyna Tabor

tel.: 76/ 877 57 88
fax: 76/ 877 57 88