Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

Administratorem danych pobranych z REJESTRÓW PUBLICZNYCH jest Wójt Gminy Pielgrzymka,

z siedzibą w Urzędzie Gminy Pielgrzymka,  59-524 Pielgrzymka 109A/1.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Pielgrzymka :

Karmina Jaślar

tel. 76 877 50 13 wew. 15

email: IOD@pielgrzymka.tel