Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd
    Adres (1)
    Organizacja (0)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Referat finansowy (5)
        Samodzielne stanowiska (11)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (9)
        Gminne Jednostki Organizacyjne (6)
        Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej (1)
        Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (1)

Organy
    Wójt (1)
    Rada gminy (0)
        Biuro Rady Gminy Pielgrzymka (1)
        2002-2006 (16)
        2006-2010 (16)
        2010-2014 (15)
        2014-2018 (16)
        2018-2023 (15)
    Komisje Rady (0)
        Komisja ds Budżetu, Finansów i Rolnictwa (0)
            2018-2023 (0)
                Skład (11)
                Posiedzenia (35)
            2014-2018 (0)
                Skład (8)
                Posiedzenia (44)
            2010-2014 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2010 (1)
                    2011 (8)
                    2012 (9)
                    2013 (10)
                    2014 (8)
            2006-2010 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2006 (1)
                    2007 (13)
                    2008 (12)
                    2009 (10)
                    2010 (10)
            2002-2006 (1)
        Komisja ds Publicznych (0)
            2018-2023 (0)
                Skład (10)
                Posiedzenia (1)
            2014-2018 (0)
                Skład (8)
                Posiedzenia (2)
            2010-2014 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2010 (1)
                    2011 (2)
                    2012 (1)
                    2013 (1)
                    2014 (1)
            2006-2010 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2010 (0)
                    2009 (2)
                    2008 (2)
                    2007 (2)
                    2006 (1)
            2002-2006 (1)
        Komisja Rewizyjna (0)
            2018-2023 (0)
                Skład (10)
                Posiedzenia (4)
            2014-2018 (0)
                Skład (4)
                Posiedzenia (6)
            2010-2014 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2011 (2)
                    2012 (2)
                    2013 (1)
                    2014 (1)
            2006-2010 (0)
                Skład (1)
                Posiedzenia (0)
                    2010 (1)
                    2009 (1)
                    2008 (1)
                    2007 (2)
            2002-2006 (3)
        Komisja ds. Zdrowia (doraźna) (0)
            2014-2018 (0)
                Skład (3)
                Posiedzenia (1)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
            2018-2023 (0)
                Skład (6)
                Posiedzenia (6)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Regulamin Urzędu (2)
    Uchwały Rady (0)
        Rok 2002 (0)
            Sesja Nr I z dnia 2002-11-18 (3)
            Sesja Nr II z dnia 2002-11-26 (12)
            Sesja Nr III z dnia 2002-12-30 (9)
        Rok 2003 (0)
            Sesja Nr IV z dnia 2003-01-30 (6)
            Sesja Nr V z dnia 2003-03-12 (12)
            Sesja Nr VI z dnia 2003-04-29 (9)
            Sesja Nr VII z dnia 2003-06-06 (8)
            Sesja Nr VIII z dnia 2003-07-15 (16)
            Sesja Nr IX z dnia 2003-09-02 (8)
            Sesja Nr X z dnia 2003-10-23 (15)
            Sesja Nr XI z dnia 2003-12-01 (8)
            Sesja Nr XII z dnia 2003-12-30 (4)
        Rok 2004 (0)
            Sesja Nr XIII z dnia 2004-01-29 (5)
            Sesja Nr XIV z dnia 2004-02-06 (1)
            Sesja Nr XV z dnia 2004-03-24 (5)
            Sesja Nr XVI z dnia 2004-04-29 (3)
            Sesja Nr XVII z dnia 2004-05-31 (4)
            Sesja Nr XVIII z dnia 2004-07-19 (9)
            Sesja Nr XIX z dnia 2004-09-30 (7)
            Sesja Nr XX z dnia 2004-10-28 (2)
            Sesja Nr XXI z dnia 2004-11-16 (10)
            Sesja Nr XXII z dnia 2004-12-28 (11)
        Rok 2005 (0)
            Sesja Nr XXIII z dnia 2005-01-31 (5)
            Sesja Nr XXIV z dnia 2005-02-25 (7)
            Sesja Nr XXV z dnia 2005-03-22 (6)
            Sesja Nr XXVI z dnia 2005-04-27 (5)
            Sesja Nr XXVII z dnia 2005-06-16 (5)
            Sesja Nr XXVIII z dnia 2005-07-08 (5)
            Sesja Nr XXIX z dnia 2005-09-09 (6)
            Sesja Nr XXX z dnia 2005-10-20 (6)
            Sesja Nr XXXI z dnia 2005-11-23 (9)
            Sesja Nr XXXII z dnia 2005-12-29 (8)
        Rok 2006 (0)
            Sesja Nr XXXIII z dnia 2006-02-27 (10)
            Sesja Nr XXXIV z dnia 2006-03-30 (4)
            Sesja Nr XXXV z dnia 2006-04-27 (5)
            Sesja Nr XXXVI z dnia 2006-06-01 (4)
            Sesja Nr XXXVII z dnia 2006-09-12 (6)
            Sesja Nr XXXVIII z dnia 2006-10-27 (6)
            Sesja Nr I z dnia 2006-11-27 (4)
            Sesja Nr II z dnia 2006-12-05 (5)
            Sesja Nr III z dnia 2006-12-28 (10)
        Rok 2007 (0)
            Sesja Nr IV z dnia 2007-01-25 (4)
            Sesja Nr V z dnia 2007-03-01 (8)
            Sesja Nr VI z dnia 2007-03-29 (8)
            Sesja Nr VII z dnia 2007-04-26 (5)
            Sesja Nr VIII z dnia 2007-06-05 (13)
            Sesja Nr IX z dnia 2007-06-29 (3)
            Sesja Nr X z dnia 2007-09-28 (6)
            Sesja Nr XI z dnia 2007-10-26 (6)
            Sesja Nr XII z dnia 2007-11-12 (7)
            Sesja Nr XIII z dnia 2007-12-18 (8)
            Sesja Nr XIV z dnia 2007-12-29 (4)
        Rok 2008 (0)
            Sesja Nr XV z dnia 2008-02-01 (3)
            Sesja Nr XVI z dnia 2008-03-03 (7)
            Sesja Nr XVII z dnia 2008-03-28 (2)
            Sesja Nr XVIII z dnia 2008-04-30 (6)
            Sesja Nr XIX z dnia 2008-05-20 (3)
            Sesja Nr XX z dnia 2008-06-27 (4)
            Sesja Nr XXI z dnia 2008-07-25 (10)
            Sesja Nr XXII z dnia 2008-08-27 (2)
            Sesja Nr XXIII z dnia 2008-09-19 (5)
            Sesja Nr XXIV z dnia 2008-10-28 (7)
            Sesja Nr XXV z dnia 2008-11-24 (7)
            Sesja Nr XXVI z dnia 2008-12-18 (11)
            Sesja Nr XXVII z dnia 2008-12-30 (3)
        Rok 2009 (0)
            Sesja Nr XXVIII z dnia 2009-01-30 (5)
            Sesja Nr XXIX z dnia 2009-02-24 (3)
            Sesja Nr XXX z dnia 2009-03-27 (4)
            Sesja Nr XXXI z dnia 2009-04-29 (4)
            Sesja Nr XXXII z dnia 2009-05-22 (5)
            Sesja Nr XXXIII z dnia 2009-06-19 (5)
            Sesja Nr XXXIV z dnia 2009-07-10 (1)
            Sesja Nr XXXV z dnia 2009-09-11 (1)
            Sesja Nr XXXVI z dnia 2009-09-30 (1)
            Sesja Nr XXXVII z dnia 2009-10-28 (1)
            Sesja Nr XXXVIII z dnia 2009-11-25 (1)
            Sesja Nr XXXIX z dnia 2009-12-18 (1)
            Sesja Nr XL z dnia 2009-12-29 (1)
        Rok 2010 (0)
            Sesja Nr XLI z dnia 2010-01-29 (1)
            Sesja Nr XLII z dnia 2010-02-26 (1)
            Sesja Nr XLIII z dnia 2010-03-31 (1)
            Sesja Nr XLIV z dnia 2010-04-27 (1)
            Sesja Nr XLV z dnia 2010-05-28 (1)
            Sesja Nr XLVI z dnia 2010-06-24 (1)
            Sesja Nr XLVII z dnia 2010-07-19 (1)
            Sesja Nr XLVIII z dnia 2010-09-10 (1)
            Sesja Nr XLIX z dnia 2010-10-15 (1)
            Sesja Nr L z dnia 2010-11-10 (1)
            Sesja Nr I z dnia 2010-11-30 (1)
            Sesja Nr II z dnia 2010-12-06 (1)
            Sesja Nr III z dnia 2010-12-21 (1)
            Sesja Nr IV z dnia 2010-12-29 (1)
        Rok 2011 (0)
            Sesja Nr V z dnia 2011-02-25 (1)
            Sesja Nr VI z dnia 2011-03-31 (1)
            Sesja Nr VII z dnia 2011-04-29 (1)
            Sesja Nr VIII z dnia 2011-05-27 (1)
            Sesja Nr IX z dnia 2011-06-22 (1)
            Sesja Nr X z dnia 2011-09-23 (1)
            Sesja Nr XI z dnia 2011-10-28 (1)
            Sesja Nr XII z dnia 2011-11-24 (1)
            Sesja Nr XIII z dnia 2011-12-29 (1)
        Rok 2012 (0)
            Sesja Nr XIV z dnia 2012-02-24 (1)
            Sesja Nr XV z dnia 2012-03-30 (1)
            Sesja Nr XVI z dnia 2012-04-27 (1)
            Sesja Nr XVII z dnia 2012-05-25 (1)
            Sesja Nr XVIII z dnia 2012-06-29 (1)
            Sesja Nr XIX z dnia 2012-09-28 (1)
            Sesja Nr XX z dnia 2012-10-30 (1)
            Sesja Nr XXI z dnia 2012-11-23 (1)
            Sesja Nr XXII z dnia 2012-12-27 (1)
        Rok 2013 (0)
            Sesja Nr XXIII z dnia 2013-02-01 (1)
            Sesja Nr XXIV z dnia 2013-03-22 (1)
            Sesja Nr XXV z dnia 2013-04-26 (1)
            Sesja Nr XXVI z dnia 2013-05-29 (1)
            Sesja Nr XXVII z dnia 2013-07-05 (1)
            Sesja Nr XXVIII z dnia 2013-08-30 (1)
            Sesja Nr XXIX z dnia 2013-09-30 (1)
            Sesja Nr XXX z dnia 2013-10-30 (1)
            Sesja Nr XXXI z dnia 2013-12-06 (1)
            Sesja Nr XXXII z dnia 2013-12-30 (1)
        Rok 2014 (0)
            Sesja Nr XXXIII z dnia 2014-01-29 (1)
            Sesja Nr XXXIV z dnia 2014-02-28 (1)
            Sesja Nr XXXV z dnia 2014-03-26 (1)
            Sesja Nr XXXVI z dnia 2014-04-29 (1)
            Sesja Nr XXXVII z dnia 2014-06-25 (1)
            Sesja Nr XXXVIII z dnia 2014-08-04 (nadzwyczajna) (1)
            Sesja XXXIX z dnia 2014-08-29 (1)
            Sesja XL z dnia 2014-09-26 (1)
            Sesja XLI z dnia 2014-10-31 (1)
            Sesja I z dnia 2014-12-01 (1)
            Sesja II z dnia 2014-12-05 (1)
            Sesja III z dnia 2014-12-19 (1)
            Sesja IV z dnia 2014-12-30 (1)
        Rok 2015 (0)
            Sesja Nr V z dnia 2015-01-30 (1)
            Sesja Nr VI z dnia 2015-03-27 (1)
            Sesja Nr VII z dnia 2015-04-24 (1)
            Sesja Nr VIII z dnia 2015-05-04 (nadzwyczajna) (1)
            Sesja Nr IX z dnia 2015-05-29 (1)
            Sesja Nr X z dnia 2015-06-26 (1)
            Sesja Nr XI z dnia 2015-07-09 (nadzwyczajna) (1)
            Sesja Nr XII z dnia 2015-08-28 (1)
            Sesja Nr XIII z dnia 2015-09-30 (1)
            Sesja Nr XIV z dnia 2015-10-30 (1)
            Sesja Nr XV z dnia 2015-11-26 (1)
            Sesja Nr XVI z dnia 2015-12-21 (1)
            Sesja Nr XVII z dnia 2015-12-29 (1)
        Rok 2016 (1)
            Sesja Nr XVIII z dnia 2016-02-26 (1)
            Sesja Nr XIX z dnia 2016-03-31 (1)
            Sesja Nr XX z dnia 2016-04-29 (1)
            Sesja Nr XXI z dnia 31.05.2016 r. nowe (1)
            Sesja Nr XXII z dnia 24.06.2016 r. (1)
            Sesja Nr XXIII z dnia 25.07.2016 r. (1)
            Sesja nr XXIV z dnia 26.08.2016 r. (1)
            Sesja nr XXV z dnia 30.09.2016 r. (1)
            Sesja Nr XXVI z dnia 28.10.2016 r. (1)
            Sesja Nr XXVII z dnia 25.11.2016 r. (1)
            Sesja Nr XXVIII z dnia 29.12.2016 r. (1)
        Rok 2017 (0)
            Sesja Nr XXIX z dnia 14.02.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXX z dnia 23.02.2017 r. (1)
            Sesja nr XXXI z dnia 31.03.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXII z dnia 27.04.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXIII z dnia 25.05.2017 r. (1)
            Sesja XXXIV z dnia 22.06.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXV z dnia 31.08.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXVI z dnia 28.09.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXVII z dnia 26.10.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXVIII z dnia 30.11.2017 r. (1)
            Sesja Nr XXXIX z dnia 20.12.2017 r. (1)
        Rok 2018 (0)
            Sesja Nr XL z dnia 25-01-2018 (1)
            Sesja Nr XLI z dnia 22-02-2018 (1)
            Sesja Nr XLII z dnia 29-03-2018 (1)
            Sesja Nr XLIII z dnia 26-04-2018 (1)
            Sesja Nr XLIV z dnia 24-05-2018 (1)
            Sesja Nr XLV z dnia 21-06-2018 (1)
            Sesja Nr XLVI z dnia 30-08-2018 (1)
            Sesja Nr XLVII z dnia 27-09-2018 (1)
            Sesja Nr XLVIII z dnia 11-10-2018 (1)
            Sesja Nr I z dnia 20-11-2018 (1)
            Sesja Nr II z dnia 29-11-2018 (1)
            Sesja Nr III z dnia 13-12-2018 (1)
            Sesja Nr IV z dnia 19-12-2018 (1)
        Rok 2019 (0)
            Sesja Nr V z dnia 31-01-2019 (1)
            Sesja Nr VI z dnia 28-02-2019 (1)
            Sesja Nr VII z dnia 28-03-2019 (1)
            Sesja Nr VIII z dnia 25-04-2019 (1)
            Sesja Nr IX z dnia 30-05-2019 (1)
            Sesja Nr X z dnia 03-06-2019 (nadzwyczajna) (1)
            Sesja Nr XI z dnia 27-06-2019 (1)
            Sesja Nr XII z dnia 29-08-2019 (1)
            Sesja Nr XIII z dnia 19-09-2019 (nadzwyczajna) (1)
            Sesja Nr XIV z dnia 26-09-2019 (1)
            Sesja Nr XV z dnia 31-10-2019 (1)
            Sesja Nr XVI z dnia 28-11-2019 (1)
            Sesja Nr XVII z dnia 19-12-2019 (1)
        Rok 2020 (0)
            Sesja Nr XVIII z dnia 30-01-2020 (1)
            Sesja Nr XIX z dnia 27-02-2020 (1)
            Sesja Nr XX z dnia 30-04-2020 (1)
            Sesja Nr XXI z dnia 28-05-2020 (1)
            Sesja Nr XXII z dnia 25-06-2020 (1)
            Sesja Nr XXIII z dnia 30-07-2020 (1)
            Sesja Nr XXIV z dnia 27-08-2020 (1)
            Sesja Nr XXV z dnia 30-09-2020 (1)
            Sesja Nr XXVI z dnia 29-10-2020 (1)
            Sesja Nr XXVII z dnia 26-11-2020 (1)
            Sesja Nr XXVIII z dnia 17-12-2020 (1)
            Sesja Nr XXIX z dnia 30-12-2020 (1)
        Rok 2021 (0)
            Sesja Nr XXX z dnia 28-01-2021 (1)
            Sesja Nr XXXI z dnia 25-02-2021 (1)
            Sesja Nr XXXII z dnia 25-03-2021 (1)
            Sesja Nr XXXIII z dnia 29-04-2021 (1)
            Sesja Nr XXXIV z dnia 27-05-2021 (1)
            Sesja Nr XXXV z dnia 24-06-2021 (1)
            Sesja Nr XXXVI z dnia 26-08-2021 (1)
            Sesja Nr XXXVII z dnia 30-09-2021 (1)
            Sesja Nr XXXVIII z dnia 28-10-2021 (1)
            Sesja Nr XXXIX z dnia 25-11-2021 (1)
            Sesja Nr XL z dnia 30-12-2021 (1)
        Projekty uchwał (0)
            Rok 2012 (0)
    Akty prawa miejscowego (59)
    Zarządzenia Wójta (1)
        Rok 2003 (48)
        Rok 2004 (59)
        Rok 2005 (44)
        Rok 2006 (64)
        Rok 2007 (81)
        Rok 2008 (76)
        Rok 2009 (141)
        Rok 2010 (141)
        Rok 2011 (21)
        Rok 2012 (63)
        Rok 2013 (61)
        Rok 2014 (83)
        Rok 2015 (49)
        Rok 2016 (45)
        Rok 2017 (40)
        Rok 2018 (22)
        Rok 2019 (45)
        Rok 2020 (20)
        Rok 2021 (15)
    Podatki i opłaty (20)
    Gospodarka odpadami (1)
    Budżet (0)
        Rok budżetowy 2014 (2)
        Rok budżetowy 2013 (2)
        Rok budżetowy 2012 (1)
        Rok budżetowy 2011 (2)
        Rok budżetowy 2010 (1)
        Rok budżetowy 2008 (1)
        Rok budżetowy 2007 (2)
        Rok budżetowy 2006 (1)
        Rok budżetowy 2005 (3)
        Rok budżetowy 2004 (1)
        Sprawozdawczość (0)
            Rb-NDS - Kwartalne Sprawozdanie (32)
            Uchwały RIO we Wrocławiu (21)
            Sprawozdawczość budżetowa 2012 (0)
                Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z I kwartał (4)
                Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z II kwartał (4)
                Sprawozdanie Rb-27s, Rb-28s, Rb-N,Rb-Z III kwartał (4)
                Sprawozdanie Rb - 27s,Rb -28s, Rb-N, Rb-Z IV kwartał (4)
            Sprawozdawczość budżetowa 2013 (0)
                Sprawozdania RB-27s, Rb-28s,Rb-N,Rb-Z ( I kwartał) (0)
                Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z (II kwartał) (4)
                Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z (III kwartał) (4)
                Sprawozdania Rb-27s, 28s, Rb-N, Rb- Z (IV kwartał) (4)
            Sprawozdawczośc budżetowa 2014 (0)
                Sprawozdanie Rb-27s, 28s - styczeń 2014 (2)
                Sprawozdanie Rb-27, 28, N, Z - I kwartał 2014 (4)
                Sprawozdania Rb-27 s. Rb-28 s, Rb-N, Rb-Z - II kwartał (4)
                Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s,Rb-N, Rb-Z III kwartał 2014 (4)
                Sprawozdanie Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb -N IV kwartał 2014 r. (4)
            Sprawozdawczość budżetowa 2015 (0)
                Sprawozdanie Rb-27s, Rb-28s,Rb-N,Rb-Z (4)
        Rok budżetowy 2017 (0)
    Informacje finansowe (12)
        Sprawozdania budżetowe (4)
    Strategia rozwoju (1)
    Raport o stanie gminy (3)
    Wnioski i interpelacje radnych (0)
        Rok 2018 (8)
        Rok 2019 (4)
        Rok 2020 (2)
        Rok 2021 (0)
    Petycje (0)
        Petycje (2)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Pielgrzymka w 2016 r. (2)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pielgrzymka w 2016 r. (2)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Pielgrzymka w 2017 r. (1)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pielgrzymka w 2017 r. (6)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Pielgrzymka w 2018 roku (1)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pielgrzymka w 2018 roku (3)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Pielgrzymka w 2019 roku (2)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pielgrzymka w 2019 roku (2)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Pielgrzymka w 2020 roku (1)
        Informacja nt. rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pielgrzymka w 2020 roku (0)
    Jak uzyskać informację publiczną (2)
    Kontrole/inne (4)

Informacje
    Konsultacje społeczne (12)
    Stan spraw (0)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwo Pielgrzymka (2)
        Sołectwo Proboszczów (2)
        Sołectwo Nowa Wieś Grodziska (2)
        Sołectwo Wojcieszyn (2)
        Sołectwo Twardocice (2)
        Sołectwo Jastrzebnik (2)
        Sołectwo Nowe Ląki (2)
        Sołectwo Sedzimirów (2)
        Sołectwo Czaple (2)
    Jednostki organizacyjne (12)
    Spółki Gminy (0)
    Majątek Gminy (11)
    Rejestry i Archiwa (0)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Rejestr Uchwał Rady Gminy (1)
    Przetargi (0)
        Przetargi ogłoszone (1)
        Przetargi rozstrzygnięte (0)
        Przetargi zakończone (277)
        PO KL - 9.5 - "Stawiamy na rozwój naszych dzieci" (0)
            zapytania ogłoszone (0)
            zapytania rozstrzygnięte (9)
        PO KL - 9.5 - "Centrum Edukacji dla Najmłodszych w Pielgrzymce" (0)
        PO KL - 9.5 - "Z edukacją od najmłodszych lat" (0)
        Wykazy (146)
        Zapytania ofertowe (0)
            zapytania rozstrzygnięte (59)
            zapytania ogłoszone (2)
            "XVI Międzynarodowa Biesiada Zespołów Kresowych" w ramach RPO WD (1)
            PO KL 9.1.2 "Magia Nauki " - Zapytania ofertowe - (5)
        PO KL 9.5 "Uczymy się żyć zdrowo na sportowo" - 2011 (0)
            PO KL 9.5 Lepszy start" - 2011 (0)
        PO KL 9.5 - "Słoneczna kraina" - punkt przedszkolny (0)
        Przetargi odwołane (1)
        PO KL 9.1.1 Radosne przedszkolaki (7)
        POKL 9.1.2 Moja szkoła moim oknem na świat (6)
        Odnowa Dolnośląskiej Wsi (1)
        ZAPYTANIA (4)
        ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (2)
    Plan Zamówień Publicznych (8)
    Oferty inwestycyjne (0)
    Zadania publiczne (0)
        Rok 2010 (2)
        Rok 2011 (6)
        Rok 2012 (8)
        Rok 2013 (7)
        Rok 2014 (11)
        Rok 2015 (17)
        Rok 2016 (25)
        Rok 2017 (10)
        Rok 2018 (13)
        Rok 2019 (25)
        Rok 2020 (16)
        Rok 2021 (12)
        Rok 2022 (6)
    Konkursy - praca (42)
    Obwieszczenia (93)
    Komunikaty (17)
        Ogłoszenia (1)
            Wykazy (1)
        Informacje (4)
            Świetlice wiejskie - wynajem (0)
            Informacja oświatowa (9)
    Informacje nieudostępnione (0)
    Ochrona środowiska (4)
        Decyzje środowiskowe (40)
        Wnioski do pobrania (14)
        Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
        Program Ochrony Środowiska (2)
        Plan Gospodarki Odpadami (1)
        Gospodarka odpadami (21)
    Deklaracje podatkowe (4)
    Świetlice wiejskie (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (6)
    Nadanie numeru porządkowego (1)
    Skrytka ePUAP (1)

Bezpieczeństwo informacji /RODO/
    Inspektor Ochrony Danych /IOD/ (1)
    Klauzule informacyjne (6)
    Wykaz zbiorów (0)
    Monitoring wizyjny (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020) (21)

Informacje dla osób niesłyszących
    Informacje dla osób niesłyszących (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij