Podstawa prawna

1. art. 47a ust. 5 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, 905, 782, 922).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Pielgrzymka,

Pielgrzymka 109A/1,,pok. nr 14 , tel. 76 0775 013 w. 23

 

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Formularze do pobrania